Scoala Gimnaziala
"OVID DENSUSIANU"


“Școala cea mai bună e aceea în care
înveți înainte de toate a învăța.”
Nicolae Iorga – Cugetări

PROFIL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVID DENSUSIANU” FĂGĂRAȘ

Nivelurile preșcolar,  primar,  gimnazial.

Municipiul Făgăraș,  Județul Brașov


Repere istorice
ale ȘCOLII GIMNAZIALE „OVID DENSUSIANU” FĂGĂRAȘ

Şcoala Gimnazială „Ovid Densusianu” din Făgăraş este o instituţie de învăţământ cu tradiţie îndelungată. A fost înfiinţată în 1926 când a funcţionat cu clasele I-IV într-o clădire aflată pe strada Tăbăcari. Astăzi acea clădire nu mai există. Şcoala Primară Nr. 2 din Făgăraş, funcţiona în anul 1934 cu clasele I-IV, având două posturi de învăţători. Clădirea şcolii avea două săli de clasă. Director al acestei şcoli a fost d-l învăţător Bălan Toma.
În anul 1937 şcoala începe să aibă 7 clase cu statut de şcoală primară, iar cursurile desfăşurându-se în mai multe locaţii. Între 1948-1949 s-a construit etajul clădirii unde au fost amenajate încă două săli de clasă. În anul 1955, clădirii situate pe strada V. Alecsandri nr.13, i s-a adăugat şi clădirea din strada Tăbăcari nr.11 în care au fost amenajate 14 săli de clasă.
Clădirea nouă s-a dat în folosinţă pe 12 septembrie 1970, având planşeu de beton şi ziduri de cărămidă, 19 săli de clasă, laboratoare şi dependinţe. În clădirea veche a instituţiei s-au amenajat ateliere şcolare şi o sală de gimnastică. Începând cu anul 2000-2001 s-a aprobat înfiinţarea de clase cu program de artă. În intervalul 11 aprilie 2005-31 ianuarie 2006 s-a realizat reabilitarea Corpului A al clădirii şcolii şi o mansardare, creându-se astfel încă 16 săli de clasă ( dintre care 8 sălițe pentru clasele de muzică).
Pe parcursul celor aproape 92 de ani de funcţionare şcoala a avut peste 250 de cadre didactice, profesori şi învăţători şi a fost condusă de 20 directori. Numărul elevilor a crescut an de an, perioada de vârf fiind înregistrată în 1980 când acesta a fost de 1200 de elevi.
În prezent şcoala dispune de cabinete şi laboratoare dotate cu tehnologie modernă, astfel încât procesul instructiv-educativ să se desfăşoare în condiţii optime. Cadrele didactice ale şcolii sunt în permanenţă preocupate de perfecţionarea proprie şi de îmbunătăţirea calităţii demersului educativ. Abnegaţia şi profesionalismul dascălilor noştri s-au reflectat de-a lungul timpului în rezultatele deosebite obţinute de elevii acestei şcoli la olimpiadele şi concursurile şcolare, la examenele naţionale pentru admiterea în liceu. 

MISIUNE - VIZIUNE - VALORI

MISIUNEA:

Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. Echipa managerială va implementa politicile și programele de dezvoltare ale învățământului preuniversitar având ca obiectiv creșterea calității serviciilor educative precum și integrarea elevilor în comunitatea locală.

VIZIUNEA:

Școala Gimnazială “Ovid Densusianu” Făgăraș e o școală democratică, dinamică, deschisă față de schimbare, care promovează respectul pentru adevăratele valori și încurajează elevul în formarea sa ca om.

VALORILE care dau coerență și perspectivă activității noastre:

Dezvoltare: Vom urmări dotarea cu echipamente, resurse materiale și instrumente de lucru și perfecționarea continuă a personalului angajat.

Calitate și eficiență: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la ameliorarea activității instructiv - educative din școală.

Lucrul în echipă: Promovarea unui stil managerial democratic (folosind metodele participative și consultative) pentru a dezvolta un climat de muncă pozitiv.

Colaborare: Ne propunem să devenim mai activi pe linia colaborării cu instituțiile de la nivel local, județean și național cu atribuții în domeniul educației.

Insemnele Scolii

SIGLA
alcătuită din elemente ce ne definesc: cartea, pana de scris și pianul.

CULORILE ŞCOLII:
Albastru
Portocaliu
Negru

ŢINUTA ŞCOLARĂ

vesta albastră, pantaloni negri și camaşă albă 


DOTĂRI

Resurse umane:

74 cadre didactice, psiholog, logoped, prof. itinerant, personal didactic auxiliar, personal nedidactic

Resurse materiale:

 săli de clasă spațioase dotate cu mobilier modular și aparatură modernă, săli de studiu instrumente muzicale, laborator AEL, bibliotecă școlară , cabinet medical, cabinet logopedic, cabinet consiliere psihologică 

Scoala Gimnaziala
"OVID DENSUSIANU"

PARTENERIATE

impreuna suntem mai puternici
Parteneriate 2017-2018

Primăria municipiului Făgăraș

Casa de cultură a municipiului Făgăraș

Asociatia oamenilor de afaceri din Tara Făgărașului

PDI

Proiect de dezvoltare instituțională

Vezi document

ATESTAT ARACIP

Atestat privind nivelul calității educației eferite de către unitatea de învățământ

Vezi document

DOCUMENTE ȘI DECIZII

ASOCIATIA DE PARINTI

INTEGRITATE

Vezi document