Scoala Gimnaziala
"OVID DENSUSIANU"

PROIECTE

 „ADAPTAREA ÎNVĂȚĂRII LA CERINȚELE NOII SOCIETĂȚI” - Program ERASMUS+

PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+
„ADAPTAREA INVATARII LA CERINTELE NOII SOCIETATI”
Numărul proiectului
2020-1-RO01-KA101-078738
Organizaţia beneficiară: SCOALA GIMNAZIALĂ OVID DENUSUSIANU


   Proiectul „Adaptarea învățării la cerințele Noii Societăți” răspunde nevoii de dezvoltare a competentelor cadrelor didactice din școală la Societatea Digitală pentru reducerea abandonului școlar, diminuării fenomenului de bullying și stimulării coeziunii sociale și a interculturalității.

   

   Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de adaptare a actului educațional la standardele U.E. impuse de Noua Societate Digitală, pe trei directii:

   1. asigurarea calității procesului educațional prin activități și metode didactice creative și interactive care stimulează coeziunea socială și interculturalitatea;

   2. combaterea insuccesului școlar și a părăsirii timpurii a școlii prin reducerea absenteismului și implicarea elevilor și a familiilor acestora în activitățile școlare;

   3. menținerea în școală a unui climat de siguranță prin dezvoltarea competentelor cheie necesare adaptării la cerințele Noii Societăți și diminuarea fenomenului de bullying.

   18 cadre didactice și de conducere din instituție participă la cursuri de formare selectate de echipa de proiect de pe platforma eGateway, în funcție de nevoile de dezvoltare ale școlii, cursuri susținute de furnizori de formare cu experiență.

 

  În vederea îmbunătățirii calității procesului educațional s-a optat pentru cursurile:

   a. „Creativity in teaching and learning for a better students motivation and improved classrom behaviour” – Assen, Olanda

   b. „Creative teaching and learning methods for reducing early school leaving in a lifelong learning society” – Assen, Olanda

   c. „Parents and Teachers. Building Bridges, - Tenerife, Spania

   d. „Prosocial Behaviour: roots and wings to prevent antisocial behaviour and conflicts - Tenerife, Spania

   e. MEDIA EDUCATION + VIDEOMAKING@SCHOOL. Classrooms in action and digital story-telling – Soverato, Italia

   f. ICT INCLUSIVE EDUCATION – Heraklion, Grecia

   Proiectul reprezintă punctul de plecare în strategia de internaționalizare a școlii și o investiție valoroasă pe termen lung pentru viitorul învățământului românesc.

   Proiectul oferă o șansă școlii noastre ca, valorificându-și punctele tari (resursa umană, resursele materiale și curriculare) să răspundă necesităților identificate și prezentate mai sus, îndeplinindu-și cu succes misiunea de a pregăti elevii pentru a deveni cetățeni responsabili, capabili să răspundă cerințelor mereu în schimbare ale noii societăți digitale.

PROIECT POCU
- CONECTAT la educație

Acord de parteneriat
 Activități derulate

 

în lucru

Proiect
"GRANIȚELE NE APROPIE,
NU NE DESPART"

Parteneriat
Activități derulate


în lucru