Scoala Gimnaziala
"OVID DENSUSIANU"

Plan de Scolarizare

Oferta educațională 2021 - 2022

3 clase (75 elevi)  + 1 clasă Șc. Gimn. Nr. 4 (25 elevi) 

Competențe avizate:  depistarea, dezvoltarea și cultivarea talentelor, cultivarea capacității,, creative a elevilor,  dezvoltarea abilităților, competențelor și aptitudinilor elevilor prin programe educaționale extracuriculare   (cercuri, consultații, activități cultural-artistice etc) 

Clasa a V-a 

 2 clase (50 elevi) +  1 clasă artă-muzică (30 elevi)  +  1 clasă Șc. Gimn. Nr. 4 (25 elevi)

Structura anului școlar

Anul Școlar 2020 -2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:  

1. Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 - 29 ianuarie 2021, astfel:

  a) cursuri, luni, 14 septembrie 2020 - marți, 22 decembrie 2020;

  b) în perioada 26 octombrie –1 noiembrie 2020, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță;

  c) vacanța de iarnă, miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021;

  d) cursuri, luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021.

2. Vacanța intersemestrială, sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021.

3. Semestrul al II-lea are 16 săptămâni de cursuri dispuse în perioada

    8 februarie - 25 iunie2021, astfel:

  a) pentru clasaa VIII-a:

    (I) cursuri, luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021;

    (II) vacanță, vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021;

    (III) cursuri în sistem online , luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021;

    (IV) vacanță, vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021;

    (V) cursuri, luni, 10 mai 2021 - vineri, 11 iunie 2021;

b) pentru clasele a XII-a zi și clasele a XIII-a seral și frecvenăă redusă:

    (I) cursuri, luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021;

    (II) vacanță, vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021;

    (III) cursuri în sistem online, luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021;

    (IV) vacanță, vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021;

    (V) cursuri, luni, 10 mai 2021 - vineri, 4 iunie 2021;

c) pentru grupele de grădiniță și celelalte clase, cu excepția celor prevăzute la lit. a) ?i b):

    (I) cursuri, luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021;

    (II) vacanță, vineri, 2 aprilie 2021 - mar?i, 4 mai 2021;

    (III) cursuri, miercuri, 5 mai 2021 - vineri, 25 iunie 202

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI
FUNCȚIONARE

Vezi document

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

Vezi document

Program

Secretariat: Luni - Vineri: 9 - 15


Anunțuri